Nyheter uppdateras ständigt. Håll koll och följ oss!                                                         Vi har lediga platser. Ring för din förfrågan.   
   
Nu planeras nya föräldradagar igen, 17-20/9-19. 
Du som har/har haft ett barn inskrivet hos oss är välkommen kostnadsfritt.

Är du förälder till ett barn som missbrukar/har psykisk ohälsa och behöver eget stöd är också välkommen, dock mot kostnad. Ta kontakt/få mer info via marie.silfversten@vittrasel.se

 

                                                               Välkommen!                                                                                                                               

                                                                                                                                    

Varje dag innebär

nya möjligheter.

Idag är bästa dagen i
Ditt liv för
förändring.