Vittrasel är ett familjärt hvb-hem med hög personaltäthet och utpräglat medlevarskap.  Vi har stora lokaler anpassade för en aktiv fritid. Vi  har egen musikstudio, gym, utrymmen för dans, pingis, datarum och verkstad. I verkstaden pågår ofta olika projekt för motorintresserade ungdomar. Vittrasel har även egna motocrossar och skotrar. Ute på gården spelar vi fotboll, grillar och umgås.

Alla ungdomar har ett eget rum då vi tycker det är viktigt att man kan få avskildhet när man känner för det.

Vi stödjer ungdomens fortsatta utveckling efter avslutad behandlingstid och ser till att de skapar så goda förutsättningar de kan genom att tillgodose behovet av exempelvis B-körkort för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden.