top of page

Metoder

Vittrasels utbildning/behandling utgår från KBT.
KBT rekommenderas som metod av Socialstyrelsen i de nationella riktlinjerna för missbruk-och beroendevård 2014.

öppen bok

KBT

Vittrasels utbildning/behandling utgår från KBT.
KBT rekommenderas som metod av Socialstyrelsen i de nationella riktlinjerna för missbruk-och beroendevård 2014.


KBT är ett samlingsnamn för psykoterapier där man kartlägger tankemönster och tränar på att använda sig av nya beteenden för att minska psykologiska- och sociala svårigheter. Grundtanken är att ersätta de tankar och känslor som leder till beteenden som orsakar ohälsa/negativa konsekvenser med mer funktionella.

bottom of page