top of page
DJI_0481-3.jpg

Välkommen till oss på Vittrasel

Vittrasel Utbildningsforum i Nordingrå vänder sig till unga män
med beroende och kriminalitet. Målgrupp 15-21 år.
Vi tar emot placeringar jml SoL och LVU. Vittrasel Utbildningsforum har bedrivit vård sedan 2003.

Hos oss på Vittrasel HVB sätter vi individen i fokus och strävar efter att skapa en trygg, förutsägbar och stöttande miljö för ungdomar som behöver hjälp och stöd i sin utveckling. Vi arbetar med evidensbaserade metoder som Kognitiv beteendeterapi (KBT), Motiverande Intervju (MI), Kriminalitet som livsstil (KSL), Repulse mm. 
Vi tror på på att bygga starka och förtroendefulla relationer med ungdomarna vi arbetar med. Därför är vår personal dedikerade till att skapa en förtroendefull och positiv atmosfär där varje individ känner sig sedd, hörd och respekterad. Genom att förstå ungdomarnas unika behov och utmaningar kan vi skapa en individuell behandlingsplan som är anpassad efter varje ungdom. Vittrasel HVB ligger i hjärtat av höga kusten och vi tror starkt på att naturen kan ha en helande inverkan. Därför inkluderar våra aktiviteter ofta utflykter och äventyr i skog och natur, där ungdomarna har möjlighet att koppla av och reflektera. Vi tar regelbundna turer till fjällen vilket ger ungdomarna möjlighet att utforska och utmana sig själva på nya sätt.Vittrasel HVB strävar efter att skapa en trygg och stöttande plats där varje ungdom kan utvecklas. Vi tror på möjligheterna till förändring och är beslutna att stötta våra ungdomar på sin resa mot positiv utveckling. Kontakta oss idag för mer information.

4L2A9898.jpg

Kontakta oss...

Tack för ditt meddelande!

bottom of page